Προτάσεις γιά αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις στο ισχύον νομικό καθεστώς δημόσιων συμβάσεων έργων και μελετών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοτσώνης Αντώνης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Πηγή:Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων (2013 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Μελέτες Δημοσίων Εργων
Αμοιβές Μελετών
Αναθέσεις Μελετών
Διασφάλιση Ποιότητας
Νομικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας