Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών ΤΕΕ/ΤΑΚ και υποβολή προτάσεων προς τη ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ η οποία προσεγγίζει την ιδέα της δημιουργίας μιας υποστηρικτικής δομής των μηχανικών, σε οικονομικό κυρίως επίπεδο, υπό τη μορφή ενός Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αθανάσιος Α., Αναγνώστου Ιωάννης, Παρασύρης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 2010
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Οικονομική Κατάσταση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 944