Λατομικές περιοχές στο νομό Ηρακλείου

Έκθεση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑκ, του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Παν/μιου Κρήτης για τις λατομικές περιοχές του Ηρακλείου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καδιανάκης Μ., Κοϊνάκης Γ., Κριτσωτάκης Μαρίνος, Παπαδόπουλος Γ., Φασουλάς Μ., Καραβελάκης Ε., Κούβακας Κ., Πετειναράκης Ν., Ξηρουχάκης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 2009
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Λατομεία
Αδρανή Υλικά
Μετάλλευση
Προστασία Περιβάλλοντος
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 938