ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010: Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αθανασίου Δημήτριος, Γαγλία Αθηνά Γ., Γιαννακίδης Γεώργιος, Δασκαλάκη Ελενα Γ., Δρούτσα Καλλιόπη, Κοντογιαννίδης Σίμων, Κόρας Γεώργιος, Μαλαχίας Γεώργιος, Μαντάς Δημήτριος, Μάρης Αναστάσιος, Μάρης Τηλέμαχος, Μπαλαράς Κων/νος Α., Σωφρόνης Ηλίας
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2012
Έκδοση:Β'
Λέξη-Κλειδί:Τεχνικές Οδηγίες
ΚΕΝΑΚ
Κτίρια
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Ενεργειακή Επιθεώρηση
Ενεργειακή Απόδοση
Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Θέρμανση Κτιρίων
Κλιματισμός
Φωτισμός
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Παθητικά Ηλιακά Συστήματα
Λέβητες
Καυστήρες
Συστήματα Ζεστού Νερού
Συστήματα Ελέγχου
Συστήματα Εξαερισμού
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2608
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available