Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων για το κτίριο του ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ η οποία ασχολήθηκε με τον εντοπισμό των επαγγελματικών κινδύνων στο κτίριο του ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και καταλήσει σε συμπεράσματα και προτάσεις βασισμένες στις σχετικές οδηγίες...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ασπιρτάκης Ιωάννης, Καλλέργη Μαρία, Σπανάκης Η., Μαραγκάκης Αντώνης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 2011
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Εργαζομένων
Επικινδυνότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1045