Αξιολόγηση του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη

Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ η οποία αφού έκανε σύγκριση τψν σχετικών διατάξεων, εξέτασε το περιεχόμενο του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση υλοποίησης έργων κατέληξε σε σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γενειατάκης Εμμανουήλ, Τσουκαλά Αικατερίνη, Χάβας Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 2005
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Διαχείριση Απορριμμάτων
Συλλογή Απορριμμάτων
Απορρίμματα
Μεταφορά Απορριμμάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1038