Αποτύπωση του δυναμικού του Αλμυρού ποταμού για την παραγωγή πόσιμου νερού

Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ η οποία ασχολήθηκε με την περιγραφή της ευρύτερης περιοχής Αλμυρου, την αξιοποίηση της αφαλάτωσης, την παραγωγή ηλεκτρισμού απο ΑΠΕ καθώς και άλλα θεματα και κατέληξε σε συμπεράσματα και προτάσεις...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βιολάρης Γ., Παπαδάκη Μαρίνα, Βέργης Γεώργιος, Σαμψών Δ., Κατσαπρακάκης Δ., Κορνελάκης Ε., Βαμβασάκης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 2013
Λέξη-Κλειδί:Αφαλάτωση
Ποταμοί
Πόσιμο Νερό
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο