Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Ν. Αργολίδας - Τεχνολογίες - Νέες ισχύουσες προδιαγραφές - Παρακολούθηση περιβαλλοντικών όρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Διδασκάλου Γεώργιος, Μπασιάκος Δημήτριος, Νικοπούλου Ανθούλα, Οικονόμου Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Πελοποννήσου
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ναύπλιο , 2001
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωμορφολογία
Πληθυσμιακά Στοιχεία
Οικονομική Ανάπτυξη
Στερεά Απόβλητα
Βιομηχανικά Απόβλητα
Γεωργικά Απόβλητα
Συλλογή Απορριμμάτων
Διαχείριση Απορριμμάτων
Διάθεση Στερεών Αποβλήτων
Επεξεργασία Αποβλήτων
Υγειονομική Ταφή
Κομποστοποίηση
Ανακύκλωση Απορριμμάτων
ΧΥΤΑ
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Νομοθεσία
Κοινοτικές Οδηγίες
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 2)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 3)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 4)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 5)

ΤΕΕ-Κεντρ. & Νότιας Πελοποννήσου - Βιβλιοθήκη Τρίπολης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 31