Περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Μιλάτου- Κοραή- Δαιδάλου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ , [χ.χ.]
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Οδοί
Ανάπλαση Οικισμών
Αρχιτεκτονική
Διαδίκτυο:Οι φωτογραφίες της μελέτης
Περιγραφή τεκμηρίου:Συλλογή φωτογραφιών οικισμάτων της οδού- περιοχής
Φυσική περιγραφή:1σ. ; 16 φωτ. + + 2 χάρτες