Παραπομπή APA

Λιακάκος Δημήτριος. Θεσμικό πλαίσιο για τα διατηρητέα. [Τρίπολη].

Παραπομπή Chicago Style

Λιακάκος Δημήτριος. Θεσμικό πλαίσιο για τα διατηρητέα. [Τρίπολη].

Παραπομπή MLA

Λιακάκος Δημήτριος. Θεσμικό πλαίσιο για τα διατηρητέα. [Τρίπολη].

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.