Μελέτες - κατασκευές Δημοσίων Εργων (2007 : Κοζάνη) Προβλήματα και προοπτικές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μελέτες - κατασκευές Δημοσίων Εργων Προβλήματα και προοπτικές, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Κοζάνη , 2007
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Μελέτες Δημοσίων Εργων
Κατασκευές
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας