Νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος (1999 : Κοζάνη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Κοζάνη , 1999
Λέξη-Κλειδί:Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Εργοταξιακό Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 421