ΝΕΑΚ και ΕΚΩΣ - 2000 (2002 : Κοζάνη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΝΕΑΚ και ΕΚΩΣ - 2000, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Κοζάνη , 2002
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμικός Κανονισμός
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κανονισμός Εργων Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 422