Διαχειριση υδατικών πόρων Ν. Αργολίδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γκόνης Κωνσταντίνος, Καρούντζος Δημήτρης, Σκούφη Αναστασία, Διαμαντή Ιωάννα, Κούρου Βασιλική
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Πελοποννήσου
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ναύπλιο , 1999
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικό Δυναμικό
Γεωμορφολογία
Κλίμα
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υδατικό Ισοζύγιο
Υδρολογικές Λεκάνες
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 2)
Φυσική περιγραφή:(95 σ.) : εικ., πίν., σχ.
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)