Διερεύνηση της καταλληλότητας χώρων στο Νομό Ροδόπης για την εγκατάσταση μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αδαμίδου Αλεξία, Βαβάτσικος Αθανάσιος, Διαμαντής Βασίλειος, Κούκος Ηλίας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Θράκης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Κομοτηνή , 2009
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Χωροθέτηση
Ρύπανση Περιβάλλοντος
Ανακύκλωση Αποβλήτων
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-Θράκης - Βιβλιοθήκη Κομοτηνής

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 18