Παραπομπή APA

Ιωαννίδου Χριστίνα. Αξιόλογα προς διατήρηση αρχιτεκτονήματα στην πόλη της Κομοτηνής. [Κομοτηνή].

Παραπομπή Chicago Style

Ιωαννίδου Χριστίνα. Αξιόλογα προς διατήρηση αρχιτεκτονήματα στην πόλη της Κομοτηνής. [Κομοτηνή].

Παραπομπή MLA

Ιωαννίδου Χριστίνα. Αξιόλογα προς διατήρηση αρχιτεκτονήματα στην πόλη της Κομοτηνής. [Κομοτηνή].

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.