Ανάπτυξη συγκοινωνιακού δικτύου Νομού Καστοριάς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αποστολίδου Νίκη, Βασιλειάδης Θωμάς, Μιχαήλ Αναστάσιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Καστοριά , 2013
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Συγκοινωνιακό Δίκτυο
Οδικό Δίκτυο
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Οι χάρτες της μελέτης

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: M 446