Σύγκριση συμβάσεων έργων δημοσίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους και εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουτρουδής Ευστράτιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Σχ. Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - Διαχείριση Τεχνικών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Μεταπτυχιακή Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2014
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ