Σημειώσεις οικοδομικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπίρης Κυπριανός Η.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1966 (μέρος Β', τ.ΙΙΙ) 1967 (μέρος Α')
Έκδοση:2η (μέρος Α')
Όνομα μέρους:Εισαγωγή - γενικά περί του μαθήματος - τοιχοποιώιαι και συναφείς κατασκευαί (μέρος Α')
Πατώματα και σχετικαί κατασκευαί (μέρος Β', τ.ΙΙΙ)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ