Διαχείριση στερεών αποβλήτων για βιώσιμη ανάπτυξη τον 20ο αιώνα (1ο: 2002: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση στερεών αποβλήτων για βιώσιμη ανάπτυξη τον 20ο αιώνα, ΕΕΔΣΑ
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.445 Β