Διαχείριση στερεών αποβλήτων για βιώσιμη ανάπτυξη τον 20ο αιώνα (1ο: 2002: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση στερεών αποβλήτων για βιώσιμη ανάπτυξη τον 20ο αιώνα, ΕΕΔΣΑ
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:1 CD
Κωδικός DEWEY:628.445 - (Επεξεργασία απορριμμάτων:Υγειονομική μηχανική)
628.44 - (Στερεά απόβλητα:Υγειονομική μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)