Εξειδικευμένη νομική βάση δεδομένων για ιδιωτικά και δημόσια έργα cd-rom νομοθεσίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων σε κωδικοποιημένη μορφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Δομική Πληροφορική , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 624 Ε