Παραπομπή APA

Εξειδικευμένη νομική βάση δεδομένων για ιδιωτικά και δημόσια έργα: Cd-rom νομοθεσίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων σε κωδικοποιημένη μορφή. Αθήνα: Δομική Πληροφορική.

Παραπομπή Chicago Style

Εξειδικευμένη νομική βάση δεδομένων για ιδιωτικά και δημόσια έργα: Cd-rom νομοθεσίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων σε κωδικοποιημένη μορφή. Αθήνα: Δομική Πληροφορική.

Παραπομπή MLA

Εξειδικευμένη νομική βάση δεδομένων για ιδιωτικά και δημόσια έργα: Cd-rom νομοθεσίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων σε κωδικοποιημένη μορφή. Αθήνα: Δομική Πληροφορική.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.