Τα πάρκα τσέπης ως εργαλείο ενίσχυσης της χωρικής και κοινωνικής συνοχής ενός τόπου Εφαρμογή στη Δυτική Είσοδο Θεσσαλονίκης

Ο βασικός στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η κατανόηση , μελέτη και εφαρμογή τρόπων ενσωμάτωσης πάρκων τσέπης και πράσινων διαδρόμων σε μια αστική περιοχή, με στόχο τη χωρική και κοινωνική ενοποίηση της.(ΣΥ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χριστοδούλου Πηνελόπη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2014
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 711.59 ΧΡΙ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη