Πράσινα μέτρα στην Ελλάδα αξιολόγηση οφέλους / κόστους από την υλοποιήση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: WWF, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2010
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ