Οι ελληνικές μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπανίκος Γρηγόρης Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΙΤΕΠ Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων
Σειρά:Μελέτες Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) 10
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.4791495 Π