Διερεύνηση κοινωνικών αναγκών και προοπτικές ανάπτυξης Η περίπτωση πέντε κοινοτήτων του Νομού Ιωαννίνων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λουλούδης Λ., Μαρτίνος Ν., Παναγιώτου Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολη Αθηνών - Φροντιστήριον Συγκριτικής Γεωργίας και Γεωργικών Εφαρμογών
Άλλοι συγγραφείς: Καφφέ - Γιδαράκου I. (Επιμελητής Έκδοσης)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1984
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 330.9495 ΛΟΥ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη