Ενσωμάτωση τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζανακάκη Εύη
Συλλογικό Έργο: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Προώθηση και ενίσχυση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα σχέδια δράσης στην Ευρώπη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Πηγή:Προώθηση και ενίσχυση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα σχέδια δράσης στην Ευρώπη : εθνική τελική εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου "SEAP-PLUS" (2014 : Αθήνα) / / ΤΕΕ - Γρ. Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων
Λέξη-Κλειδί:Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αειφόρος Ανάπτυξη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2605