Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Νομοθετικό πλαίσιο και κανονισμοί. Ασφαλής φόρτωση και μεταφορά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σημαντιράκης Εμμανουήλ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Σχ. Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - Διαχείριση Τεχνικών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Μεταπτυχιακή Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2015
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:167σ. : εικ., πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
Κωδικός DEWEY:628.16837 - (Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική)
363.17 - (Μεταφορά φορτίων:Επικίνδυνα υλικά:Δημόσια ασφάλεια)
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)