Η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και οι σπουδές της στο ΕΜΠ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σαρηγιάννης Γεώργιος Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1977
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Τριμηνιαία Εκδοση ΠΜ-ΑΜ-ΑΤΜ , Ιούλ.- Σεπτ. 1977 ; τεύχ. 7-9 , σ. [64-93]
Όνομα μέρους:Γενικά πλαίσια της ανωτάτης παιδείας (Μέρος Α΄)
Γενικό πλαίσιο κατευθύνσεως σπουδών (Μέρος Α1 )
Ειδικό πλαίσιο κατευθύνσεως σπουδών (Μέρος Α2)
Ανάλυση της δομής σπουδών της αρχιτεκτονικής σχολής (Μέρος Β΄)
Ιστορική αναδρομή του επαγγέλματος και των σπουδών του αρχιτέκτονα μετά την απελευθέρωση του 1821 (Μέρος Β1)
Κοινωνικοί μετασχηματισμοί που μετέβαλαν τα πλαίσια σπουδής στη δεκαετία του 60 (Μέρος Β2)
H υφιστάμενη κατάσταση και οι διαφαινόμενες τάσεις (Μέρος Β3)
Θέσεις πάνω στο πνεύμα και τη δομή σπουδών (Μέρος Β4)
Μερικά επιλεγόμενα για τα καθήκοντα διδασκόντων και διδασκομένων στα ΑΕΙ (Μέρος Β5)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:ΑΕΙ
Αρχιτεκτονική
Ανώτατη Εκπαίδευση
Ιστορική Εξέλιξη
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620