Το υδατικόν δυναμικόν της Ελλάδος (Ποσοτική εκτίμησις - Δυνατότητες βελτιώσεως της χρονικής αποδόσεως - Ορθολογική χρησιμοποίησις)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπούλιας Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υδατική οικονομία
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Πηγή:Υδατική οικονομία (1975 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Υδατικό Δυναμικό
Υδατικοί Πόροι
Υδατικό Ισοζύγιο
Αρδευση
Υδρευση
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 27.2