Χωροταξική - ρυθμιστική μελέτη Μυκόνου Δήλου και Ρηνείας μετά πολεοδομικών - ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών και ζωνών αναπτύξεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπ. Συντονισμού - Δ/νσις Χωροταξικού Προγραμματισμού
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : Υπ. Συντονισμού - Δ/νσις Χωροταξικου Προγραμματισμού , 1970
Σειρά:Μελέται αναπτύξεως Υπ. Συντονισμου - Δ/νσις Χωροταξικού Προγραμματισμού αριθ. 3002
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 711.309495 Υ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη