Παραπομπή APA

Γεωργόπουλος Θεοφάνης Α. (2015). Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά: Ευρωκώδικα EC2, ΕΚΩΣ (5η (τ.Α').). [χ.τ.].

Παραπομπή Chicago Style

Γεωργόπουλος Θεοφάνης Α. Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά: Ευρωκώδικα EC2, ΕΚΩΣ. 5η (τ.Α'). [χ.τ.], 2015.

Παραπομπή MLA

Γεωργόπουλος Θεοφάνης Α. Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά: Ευρωκώδικα EC2, ΕΚΩΣ. 5η (τ.Α'). [χ.τ.], 2015.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.