Σταθεροποίησις εδαφικών μιγμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κόλιας Στυλιανός
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεμινάριο οδοποιίας και οδικής κυκλοφορίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1971
Πηγή:Σεμινάριο οδοποιίας και οδικής κυκλοφορίας (1972 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ. 2
Όνομα μέρους:Ορισμός - Γενικαί Παρατηρήσεις
Λέξη-Κλειδί:Οδοποιία
Οδοστρώματα
Ολισθηρότητα
Οδικό Δίκτυο
Κυκλοφοριακό
Σηματοδότηση
Ασφάλεια
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 137.2