Αναλυτικό πρότυπο για το στρατηγικό προγραμματισμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καρέλλης Νίκος, Σαμουηλίδης Εμμανουήλ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1980
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Τριμηνιαία Εκδοση Μ-Η ΝΜ , Απρ.- Ιούν. 1980 ; τεύχ. 4-6 , σ. [27]-33
Λέξη-Κλειδί:Γραμμικός Προγραμματισμός
Στρατηγική Επιχειρήσεων
Λήψη Αποφάσεων
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Προγραμματισμός Στόχων
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620