Εξέλιξη της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γεράκης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνική χημική βιομηχανία και αριστοποίηση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1978
Πηγή:Ελληνική Χημική Βιομηχανίας και Αριστοποίηση (1978: Αθήνα) / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Industry
Χημική Βιομηχανία
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχομένα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 202