Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής μάθημα 2ον

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγαπητίδης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεμινάριον τεχνικοοικονομικής επιμορφώσεως μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1972
Πηγή:Σεμινάριον Τεχνικοοικονομικής Επιμορφώσεως Μηχανικών / ΤΕΕ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Οικονομική Ανάπτυξη
Πενταετή Προγράμματα
Προγραμματισμός Οικονομικής Ανάπτυξης
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 215.1

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 215.1