Παραπομπή APA

(1957). Congres international des architectes et techniciens des monuments historiques (1957: Paris, France). Paris.

Παραπομπή Chicago Style

Congres International Des Architectes Et Techniciens Des Monuments Historiques (1957: Paris, France). Paris, 1957.

Παραπομπή MLA

Congres International Des Architectes Et Techniciens Des Monuments Historiques (1957: Paris, France). Paris, 1957.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.