Παραπομπή APA

Σαμουηλίδης Ι. Ε. (1972). Μελέτη επενδύσεως εις επιχείρησιν κοινής ωφελείας. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Σαμουηλίδης Ι. Ε. Μελέτη επενδύσεως εις επιχείρησιν κοινής ωφελείας. Αθήνα, 1972.

Παραπομπή MLA

Σαμουηλίδης Ι. Ε. Μελέτη επενδύσεως εις επιχείρησιν κοινής ωφελείας. Αθήνα, 1972.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.