Χωροταξική διερεύνησις Ηπείρου - Θεσσαλίας. Οικιστική αναδιάρθωσις σεισμόπληκτου περιοχής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γαρυφάλλου Μ., Σιγαλού-Μαυρίδου Μαρία, Μητράκη - Μπαζού Φ., Παπασταματίου Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεμινάριο χωροταξίας και περιφερειακής οικονομίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1972
Πηγή:Σεμινάριον χωροταξίας και περιφερειακής οικονομίας (1971: Αθήναι) / / ΤΕΕ . μέρος 2ον
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξία
Περιφερειακός Προγραμματισμός
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Χωροταξική Πολιτική
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Οικιστικές Περιοχές
Οικονομική Ανάπτυξη
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Τουριστική Πολιτική
Σεισμικότητα
Πληθυσμός
Οδικό Δίκτυο
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 216.2