Στοχαστικαί πλευρικαί ταλαντώσεις υψηλών κτιρίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο υψηλών κτιρίων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο υψηλών κτιρίων (1975: Αθήνα) / ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος
Λέξη-Κλειδί:Υψηλά Κτίρια
Ταλαντώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 221