Εκτίμηση ακινήτων (2014 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εκτίμηση ακινήτων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2014
Λέξη-Κλειδί:Εκτίμηση Ακινήτων
Ακίνητη Περιουσία
Επενδύσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1603