Πολεοδομικές και νομικές δεσμεύσεις στα ακίνητα ή αλλιώς πολεοδομική παράμετρος και οι επιπτώσεις της στην αποτίμηση των παγίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπώτης Αριστείδης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εκτίμηση ακινήτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Πηγή:Εκτίμηση ακινήτων (2014 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Εκτίμηση Ακινήτων
Ακίνητη Περιουσία
Πολεοδομική Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1603