Παραπομπή APA

Βυζαντιάδου Μαργαρίτα Α. (2015). Μέγαρα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων: πέντε διατηρητέα και ένα σύγχρονο. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Βυζαντιάδου Μαργαρίτα Α. Μέγαρα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων: πέντε διατηρητέα και ένα σύγχρονο. Θεσσαλονίκη, 2015.

Παραπομπή MLA

Βυζαντιάδου Μαργαρίτα Α. Μέγαρα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων: πέντε διατηρητέα και ένα σύγχρονο. Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.