Μέγαρα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων πέντε διατηρητέα και ένα σύγχρονο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βυζαντιάδου Μαργαρίτα Α., Παπαγεωργίου Αλέξανδρος Θ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2015
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Παρόμοια τεκμήρια