Οργάνωση έργου (2014 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Οργάνωση έργου, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2014
Λέξη-Κλειδί:Ευρωκώδικες
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Κτίρια
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Οικοδομικές Αδειες
Πολεοδομική Νομοθεσία
ΓΟΚ
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1605