Παραπομπή APA

Μητρακάκη Αναστασία. (2014). Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών (Ν. 4030/2011): Κεφάλαιο Β' : Ελεγκτές δόμησης.

Παραπομπή Chicago Style

Μητρακάκη Αναστασία. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών (Ν. 4030/2011): Κεφάλαιο Β' : Ελεγκτές δόμησης. 2014.

Παραπομπή MLA

Μητρακάκη Αναστασία. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών (Ν. 4030/2011): Κεφάλαιο Β' : Ελεγκτές δόμησης. 2014.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.