Παραπομπή APA

Τσαχαλίνα Αλεξάνδρα. (2014). Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79/Α/2012).

Παραπομπή Chicago Style

Τσαχαλίνα Αλεξάνδρα. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79/Α/2012). 2014.

Παραπομπή MLA

Τσαχαλίνα Αλεξάνδρα. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79/Α/2012). 2014.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.