Τεχνολογία, μελέτες και εφαρμογές εγκαταστάσεων φωτισμού σε κτίρια και αστικά τοπία Τεχνικές & αισθητικές προσεγγίσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κάπος Κωνσταντίνος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Φωτισμός κτιρίων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Πηγή:Φωτισμός κτιρίων (2014 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Φωτισμός
Τεχνητός Φωτισμός
Φωτισμός Πόλεων
Κτίρια
Φωτιστικά Σώματα
Λαμπτήρες Εκκένωσης
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου