Εισαγωγή στη λειτουργία της υπολογιστικής πλατφόρμας CheRRIE GRID

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μεντζέλου Παρασκευή
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Πηγή:Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον (2015 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Εσωτερικοί Χώροι
Δομικά Υλικά
Μετρήσεις
Βάσεις Δεδομένων
Γενική θεματική ενότητα:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1610